Kårstämma 2023

8 februari, 2023 av Måns Billing
Hej alla medlemmar!
Nu är det dags för kårstämma, även kallat årsmöte, och du är välkommen!
Kårstämman är söndagen den 12 februari klockan 11:00 i vår lokal Villan på Hammars väg 10, Limhamn.
Kårstämman är din stora chansen att påverka kåren. På kårstämman bestämmer vi bland annat medlemsavgiften för nästkommande år och vi väljer in personer i styrelsen. Du kan också påverka genom att skriva en motion, ett förslag på något du vill ändra på.
Vi önskar alltid involvera fler föräldrar i styrelsen och i kåren så hör gärna av dig om du är intresserad.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari via styrelsen@limhamnssjo.se för att bli behandlade på stämman.
Bifogat i mailet finns kallelsen med förslag till dagordning, styrelsens propositioner samt valberedningens förslag för verksamhetsåret 2023.
Hälsningar
Johannes Sjöstrand, kårsekreterare
Kallelse till kårstämma 2023
Proposition – Inköp av Evenemangstält
Proposition – Inköp av tre nya optimistskrov
Valberednings förslag 2023