Avdelningar

Limhamns sjöscoutkårs dagliga verksamhet består av fyra avdelningar: juniorscouter, patrullscouter, jungmän och ledare.

Juniorscout är våra yngsta barn och är i åldern 8-11 år. För att få börja hos oss behöver barnen kunna simma 200m med flytväst. Simkunnigheten är viktig för säkerheten när vi under sommaren är ute och seglar. Då får juniorerna prova på att segla optimistjolle under säkra förhållanden. Under vinterhalvåret får de prova på traditionell scouting där de bl.a. lär sig att tälja, göra upp eld, sjukvård och natur. Juniorscouterna träffas varje tisdag mellan klockan 18:30-20:00. Under sommarlovet förlängs tiderna till 18:00-20:30.

Patrullscout är man i åldern 12-15 år och får under sommaren dels segla optimistjolle men också segla väderöjullar. De är något svårare att segla än optimisterna men också mycket roligare! Det är ett bra mellansteg innan de börjar segla våra stora kölbåtar. Patrullscouterna får under vinterhalvåret mer fokus på seglingsteori och sjövett. De övas i karta och kompass, navigering till sjöss, fyrkaraktärer och knopar, men också traditionell scouting som eldning och täljning. Patrullscouterna träffas på torsdagar mellan klockan 18:30-20:00. Under sommarlovet förlängs tiderna till 18:00-20:30.

Jungman är steget innan ledare och är 16-18 år. Jungmännen får ofta egna projekt att arbeta med och fungerar också som en stödjande funktion till kårens ledare. Jungmännen får då hjälpa till med den dagliga verksamheten som att hjälpa till med utbildning inom segling och scouting för både junior- och patrullscouter. Jungmän har tillgång till våra lokaler för att arbeta med projekten och för att stötta den dagliga verksamheten.

Ledare är man som 18+ och har tillräcklig kunskap samt gått scouternas utbildning Trygga möten. Som ledare är man med i ledarlaget och planerar den dagliga verksamheten tillsammans med de andra ledarna och ansvarar för utbildning och säkerhet under tisdags- och torsdagsmöten. Ledare planerar och genomför också långseglingar, läger och hajker. Superkul!

Fråga: Kan man som vuxen börja på scouterna och lära sig segla utan tidigare kunskap? Vårt svar är självklart kan man det! Läs vidare här!

Bli medlem idag om du tycker sjöscouting låter kul!